Wali Kelas SMA

Siti Murtiningsih, M. Pd
Siti Murtiningsih

Siti Murtiningsih, M. Pd

Nama Lengkap    :  Siti Murtiningsih, M. Pd Nama panggilan  : Bu Ning TTL                         : Banyumas, 19/07/1976 Jabatan                 : Walikelas X IPS                                  Guru Matematika

Continue Reading Siti Murtiningsih, M. Pd
Sihuku, S. Kom
Sihuku

Sihuku, S. Kom

Nama Lengkap    :  Sihuku, S. Kom Nama panggilan  : Pak Sihuku TTL                         : Jakarta, 25/05/1977 Jabatan                 : Walikelas XII MIPA 2                                  Guru TIK

Continue Reading Sihuku, S. Kom
Intan Komala Sari, S.Pd
INTAN KOMALA SARI

Intan Komala Sari, S.Pd

Nama Lengkap    :  Intan Komala Sari, S. Pd Nama panggilan  : Bu Intan TTL                         : Tangerang, 07/10/1995 Jabatan                 : Walikelas X MIPA                                   Guru Fisika SMA                                   Guru IPA SMP

Continue Reading Intan Komala Sari, S.Pd